Projecten

Boek

Op dit moment werk ik aan de afronding van een dubbelbiografie over de Zwolse broers Jan en Herman Heukels. Ze waren fotograaf en nationaalsocialist. Dit levert een unieke geschiedenis op, in zowel woord als beeld. Het boek  Wij waren supermannen' Jan en Herman Heukels. Broers, fotografen en nationaalsocialisten  zal in maart 2022 verschijnen bij Uitgeverij Boom. Het CLIO fonds (onderdeel van het Prins Bernard Cultuurfonds), het Mondriaan Fonds en het Fonds Bijzondere Journalistieke Projecten hebben dit onderzoek ondersteund. 

Erfgoed Gelderland

Voor Erfgoed Gelderland was ik projectleider voor Veluwe Remembers. Hiervoor inventariseerde ik met name de kleinere projecten op de Veluwe die willen stilstaan bij 75 jaar vrijheid. Ook organiseerden we drie inspiratiebijeenkomsten op thema van de drie verhaallijnen: Bevrijding door de Canadezen, De Joodse geschiedenis en Market Garden. 

Open Monumentendag

In opdracht van de OpenMonumentendagen Apeldoorn gaf ik tijdens het Open Monumentenweekend in september 2018 een reeks lezingen in CODA. Tijdens deze lezingen plaatste ik de bunker in een breder historisch perspectief. 

Beladen erfgoed

Voor de stichting WO2GLD bracht ik beladen WO2 erfgoed in Gelderland in kaart. Onder beladen erfgoed worden locaties verstaan die relateren aan de Duitse bezetting, onderdrukking of nationaalsocialisme.

Wageningen45

Wageningen45 organiseert o.a het Bevrijdingsfestival. Last minute ingevlogen was ik verantwoordelijk voor de vrijwilligers, het 5voor5moment en de opening. Op de foto ziet u de 101 - jarige veteraan die het bevrijdingsvuur naar het podium bracht. 

Bunker Seyss-Inquart

In samenwerking met de stichting "De bunker van Zeseneenkwart" schreef ik een nieuw beleidsplan en voerde ik een inventariserend historisch onderzoek naar de geschiedenis van dit verborgen bouwwerk. Ik geef regelmatig lezingen over de bunker. 

1001 vrouwen

Voor het boek 1001 vrouwen in de 20e eeuw van Els Kloek schreef ik het lemma over Jep van Albada. Zij was een onderwijzeres die in verzet kwam tegen de anti-joodse maatregelen daar haar geweten ertegen in verzet kwam. 

Gelders Verzet

Voor Erfgoedvereniging Heemschut en Erfgoed Ede voerde ik een bouwhistorische verkenning uit naar twee ziekenbarakken in de gemeente Ede. 

Barakken Ede

In opdracht van Erfgoedvereniging Heemschut en Erfgoed Ede voerde ik een bouwhistorische verkenning uit naar twee ziekenbarakken in de gemeente Ede.